Wydział Edukacji

    

Wydział Edukacji
Podsumowanie akcji „Wyślij pączka do Afryki” w ZSRCKU w Czernichowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
czwartek, 19 kwietnia 2018 10:52

W dniu dzisiejszym (16 kwietnia 2018r.) otrzymaliśmy podziękowanie za przeprowadzenie w naszej szkole akcji „Wyślij pączka do Afryki”.  Akcja została zorganizowana w naszej szkole po raz drugi. Pyszne „afrykańskie” pączki  jedliśmy w Tłusty Czwartek. Nasze „pączkowanie” trwało jeszcze przez cały Wielki Post w ramach wielkopostnej jałmużny. Dzięki zorganizowaniu tej akcji mogliśmy zasilić konto Fundacji Kapucyni i Misje kwotą 611,45 zł.  Misjonarze z zebranych pieniędzy będą realizowali projekty w Republice Środkowo- Afrykańskiej i Czadzie: dożywianie głodnych dzieci oraz ich edukację .

Jeszcze teraz możemy pomóc  misjonarzom i wysłać „wirtualnego pączka”:  https://paczek.kapucyni.pl/

Opracowała Renata Woźniak

Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2018 07:03
 
Obchody Światowego Dnia Zdrowia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
czwartek, 12 kwietnia 2018 08:17

W sobotę 7 kwietnia 2018 roku ZSRCKU w Czernichowie włączył się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, któremu przyświecało hasło ,,Zdrowie dla wszystkich". Z inicjatywy Pani Anny Miki słuchacze i słuchaczki szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Jolanty Kramarczyk przygotowali gazetkę informującą o prawach wszystkich ludzi do opieki zdrowotnej oraz najważniejszych przesłaniach Światowego Dnia Zdrowia. Wynik ich pracy można znaleźć w oknie sali nr 9 ZSRCKU w Czernichowie (przy wejściu do szkoły obok szatni). Obchody zorganizowane przez słuchaczy nie skończyły się tylko na przygotowaniu informacji, ale zawierały także działania praktyczne. Opiekunowie medyczni w ramach dbania o zdrowie innych osób oraz nawiązywania dobrych relacji mierzyli ciśnienie uczestnikom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03 (prowadzenie produkcji rolniczej). Obydwie grupy były bardzo zadowolone z udziału w akcji. Opiekunowie medyczni mogli ćwiczyć zadania zawodowe, a uczestnicy KKZ zadbać o swoje zdrowie. Podsumowaniem akcji było stwierdzenie, że o zdrowie należy dbać każdego dnia i każdy człowiek niezależnie od miejsca zamieszkania powinien mieć dostęp do bezpłatnej podstawowej pomocy medycznej. Link do zdjęć

Poprawiony: czwartek, 12 kwietnia 2018 08:18
 
XVIII POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY – 18-tka z Europą PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
wtorek, 03 kwietnia 2018 09:11

W dniu 27 marca 2018 roku w ZSTE w Skawinie odbył się XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie.  Patronat Honorowy nad XVIII Turniejem objęli: Pani Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - Poseł do Parlamentu Europejskiego , Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Piotr Ćwik –  Wojewoda Małopolski, Pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Pan Prof. Tadeusz Słomka - JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, Pan Prof. Kazimierz Karolczak - JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego,  Pan Prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Pan Paweł Kolasa -  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Wacław Gregorczyk – Burmistrz Krzeszowic, Pan Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów.

W Turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny, LO z Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS ze Skawiny i ZSTE ze Skawiny.

XVIII Turniej przebiegał w dwóch etapach; indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę o Europie i drużynowym, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury, nauki oraz integracji europejskiej. Podczas turnieju uczniowie zmierzyli się również z pytaniami na temat 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach realizowanego w ZSTE projektu „Nasza Niepodległa”.   

Wyniki części indywidualnej:

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2018 11:12
Więcej…
 
Ruszył konkurs Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 08:00

Zapraszamy do udziału w konkursie pn.„Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” wszystkich uczniów VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu krakowskiego.          

         Głównymi celami konkursu są:

1)      uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka,

2)      budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych,

3)      przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw prorodzinnych i prospołecznych,

4)      ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny a  funkcjonowaniem społeczeństwa.

 Konkurs jest jednoetapowy.

Zgodnie z regulaminem:

  1. Uczniowie przygotowują prace w formie:

a)      filmu,

b)      prac literackich,

 

 Prace na konkurs szkoły przesyłają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 22 maja 2018r. z dopiskiem: Konkurs „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2018r.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 78/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie organizacji konkursu pn. „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”

         Konkurs realizowany jest w okresie od 9 kwietnia 2018r. do 15 maja 2018r.

Poprawiony: wtorek, 10 kwietnia 2018 09:17
 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
środa, 28 marca 2018 13:50

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 141
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji