Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

    

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 października 2010 05:02

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" to partnerski projekt Województwa Małopolskiego, realizowany w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego odbioru tego segmentu edukacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi są 22 powiaty, 3 gminy oraz 8 podmiotów niepublicznych. Wsparciem obejmuje szkoły zawodowe (technika, technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne), funkcjonujące w prawie 200 zespołach, posiadające status szkół publicznych dla młodzieży oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Beneficjentami projektu są uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych, oferujących kształcenie w branżach:
  -  mechaniczno - mechatronicznej;

  -  budowlanej;

  -  informatyczno-elektronicznej;

  -  turystyczno-gastronomicznej;

  -  rolno-przetwórczej;

  -  społeczno-medycznej;

  -  usługowej.

W projekcie zakłada się objęcie wsparciem wszystkich szkół kształcących zawodowo, dla których Powiat Krakowski jest organem prowadzącym tj: Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

W ramach projektu, od stycznia 2011r. do września 2014r. projekt przewiduje pomoc w sumie 1075 uczniom  w/w placówek. Uczniowie będą mogli skorzystać ze specjalistycznych zajęciach branżowych obejmujących m.in. kurs na operatora wózka widłowego, kurs prawa jazdy, kurs spawacza czy też kurs kosmetyki pielęgnacyjnej. Co więcej będą mogli zapisać się na zajęcia wzmacniające ich kompetencje kluczowe (języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej, nauki matematyczno – przyrodnicze, wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu zawodowym).  Uzupełnieniem oferty zawodowej szkół będzie także doposażenie ich w sprzęt techno - dydaktyczny m.in. projektory multimedialne czy tablice interaktywne wraz z koniecznym dostosowaniem wybranych pracowni do standardów kształcenia zawodowego.

Dodatkowo, dla uczniów przewidziano grupowe i indywidualne konsultacje z doradztwa edukacyjno - zawodowego w zakresie planowania kariery edukacyjno - zawodowej.

Budżet projektu w Powiecie Krakowskim wynosi 2 941 318,06 zł, w tym 2 500 120,35 zł  pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. 85% wartości projektu), 66 179,66 zł pochodzi z Budżetu Państwa (tj. 2,25% wartości projektu) oraz 375 018,05 zł stanowi wkład własny powiatu (tj. 12,75% wartości projektu).

 

 

 

Poprawiony: piątek, 29 października 2010 07:39
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji