Rekrutacja w szkołach Powiatu Krakowskiego na rok szk.2018/2019

    

Rekrutacja w szkołach Powiatu Krakowskiego na rok szk.2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
piątek, 04 kwietnia 2014 00:00

Szanowni Państwo,

 

Moduł OMIKRON wspierający elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych będzie dla Państwa dostępny pod adresem www.krakow.e-omikron.pl

 

UWAGA uczniowie gimnazjów powiatu krakowskiego!

Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej uczestniczącej w rekrutacji elektronicznej ma możliwość dokonania wyboru dowolnej liczby szkół. Nie ma ograniczenia liczby oddziałów (lub grup rekrutacyjnych). We wniosku rekrutacyjnym należy wskazać wybrane oddziały (grupy rekrutacyjne) w danej szkole.

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski od roku szkolnego 2015/2016. (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2015r., poz.2841).

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2841

Uchwała Nr XXX/222/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski ( Dz. U z 2017r., poz. 3642).

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3642

 Informator o ofercie jak wyszukiwać szkoły

W systemie rekrutacji OMIKRON w zakładce pn. "Informator o ofercie" prosimy z rozwijalnej listy "Powiat" wybrać opcję "krakowski" , a następnie "Typ szkoły". Po wyborze "Typu szkoły" rozwiną się dodatkowe parametry wyszukiwania charakterystyczne dla rodzaju szkoły. Należy wybrać odpowiednie opcje wyszukiwania a następnie nacisnąć "Wyszukaj".

Proszę nacisnąć "Rozwiń" aby przeczytać ofertę szkoły, którą są Państwo zainteresowani.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ZARZĄDZENIU NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

 

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - www.lo-skala.edu.pl

2. Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicachwww.lo.krzeszowice.net.pl

3. Liceum Ogólnokształcące w Skawiniewww.zso.pl.pl

4. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawiniewww.zste.home.pl

Film ,,Promocja ZST-E w Skawinie” dostępny i do ściągnięcia pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=1OKxcU5mZyM.

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicachwww.zspkrzeszowice.pl

6. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowiewww.czernichow.edu.pl

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie -  www.zsp.giebultow.pl

8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawiniewww.sosw.skawina.edu.pl

Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2018 12:26
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji