Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

    

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
czwartek, 10 marca 2011 10:59

Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie to szkoła zajmująca się kształceniem zawodowym o długoletnich tradycjach sięgających 1925 roku. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe z bogatym zapleczem techniczno-informatycznym, bibliotekę z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do sieci, pracownie specjalistyczne: mechatroniczną, elektroniczną, elektryczną, informatyczne, logistyczną, hotelarską, salę gimnastyczną i siłownię. Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwala na organizowanie innowacyjnych zajęć mających na celu zdobywanie wiedzy i wszechstronne rozwijanie potrzebnych umiejętności. Dysponujemy także świetlicą szkolną z mini barkiem.

Szkoła stawia na innowacje, o czym świadczy realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, nowoczesnej propozycji przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych krakowskich uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Od roku szkolnego 2017/2018 realizowany jest projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie”, w branży elekryczno – elektronicznej w ramach którego: doposażono pracownie zawodowe i informatyczne w sprzęt dydaktyczny, odbywają się dodatkowe kursy zawodowe dla uczniów, staże w wiodących firmach oraz zajęcia z doradztwa zawodowego.

Uczniowie zdobywając umiejętności zawodowe oraz  poznając nowoczesne technologie, metody i techniki pracy odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. W klasie wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia prowadzimy kształcenie we wszystkich zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez MEN. Absolwenci ZSTE są cenionymi fachowcami na rynku pracy. Uzyskują bardzo dobre  wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe.

Jesteśmy „Szkołą  z  Klasą”, „Szkołą Przedsiębiorczości”, posiadamy certyfikat programu  Moja  Szkoła  w  Unii  Europejskiej, współpracujemy z  uczelniami  wyższymi, które obejmują merytoryczny patronat nad naszymi  przedsięwzięciami.

Szkoła proponuje bogatą ofertę  zajęć pozalekcyjnych min: orkiestra dęta, zespół wokalno – instrumentalny, redagowanie szkolnej gazetki, szkolny klub przedsiębiorczości, zajęcia sportowo – rekreacyjne.   Cechą wyróżniającą nas jest szeroka współpraca ze środowiskiem. Szkoła jest organizatorem i współorganizatorem wielu różnych edukacyjnych przedsięwzięć, m. in.: Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej, Turnieju Wiedzy o Europie, Dnia  Ekonomisty, Dnia Hotelarza, Obcojęzycznego Przeglądu Artystycznego. Ponadto uczniowie poznają historię i kulturę krajów Unii Europejskiej oraz doskonalą umiejętności językowe, biorąc udział w wymianie polsko–niemieckiej.

Oferta szkoły została rozszerzona o Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi bezpłatne kwalifikacyjne  kursy umiejętności zawodowych oraz kompetencji ogólnych dla dorosłych, a także dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników.

Jesteśmy szkołą, która trwale wpisuje się w  życie naszego  miasta  i  regionu. Szkolne mury.

ZSTE opuściło już ponad 14 tysięcy absolwentów  którzy z  powodzeniem podjęli  pracę lub dalszą naukę. Nasi  absolwenci  są poszukiwanymi  specjalistami  na  rynku  pracy oraz  z  powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą.

Jesteśmy szkołą, która trwale wpisuje się w  życie naszego  miasta  i  regionu. Szkolne mury ZST- E opuściło już ponad 13 tysięcy absolwentów  którzy z  powodzeniem podjęli  pracę lub dalszą naukę. Nasi  absolwenci  są poszukiwanymi  specjalistami  na  rynku  pracy oraz  z  powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018 /2019 obejmuje:

 • Technikum czteroletnie kształcące w zawodach:

- technik mechatronik,

- technik informatyk

- technik elektryk,

- technik elektronik,

- technik ekonomista,

- technik logistyk,   

- technik hotelarstwa   

 • Branżowa Szkoła I Stopnia trzyletnia :

- elektryk,

- magazynier – logistyk – nowy zawód

- kucharz,

- sprzedawca,

- blacharz samochodowy

- lakiernik

- elektromechanik,

- wielozawodowa kształcąca zgodnie z klasyfikacją zawodów (tj. cukiernik, fryzjer, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych).   

Równocześnie proponujemy kształcenie w szkołach i formach dla dorosłych:     

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna w zawodach:

- technik administracji          

- technik rachunkowości 

- technik informatyk                  

 

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowa pozaszkolna forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych. KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego program kształceni w zawodach których kwalifikacja dotyczy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji  i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym.

Dlaczego Kursy Kwalifikacyjne w Skawinie?

 • kształcenie bezpłatne
 • system zaoczny (mniejsza ilość godzin niż w systemie stacjonarnym)
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne bezterminowo
 • dowolność w kolejności potwierdzania kwalifikacji (formy szkolne określają kolejność zdawania 1,2,3)
 • możliwość „zaliczania” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów
 • okres nauki na KKZ będzie krótszy niż w formach szkolnych (niż w Szkole Policealnej).

OFERTA KURSÓW - na rok szkolny 2018/2019

 • Prowadzenie rachunkowości.
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
 • Wykonywanie instalacji  urządzeń elektronicznych.

 

 

Dane teleadresowe :   Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych 

                               32-050 Skawina ul. M.  Kopernika 13

                               Tel. centrala 12 276 15 22

                                Tel/ fax 12 276 34 51

                                 www.zste.home.pl

                                 e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

Pracownia informatyczno - ekonomiczna

Pracownia elektryczno - elektroniczno - logistyczna

 

 

Pracownia hotelarska


 

Biblioteka


 

Pracownia mechatroniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia elektryczna inteligentny dom

 

Pracownia elektryczna
Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 14:41
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji