Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

    

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
czwartek, 10 marca 2011 11:00

 

SZKOŁA, KTÓRA DAJE SZANSE NA PRACĘ

 


Zobacz film o szkole - kliknij...

Nasz Zespół Szkół  jest najstarszą szkołą rolniczą w Polsce. Leży w centrum malowniczo położonego Czernichowa, oddalonego zaledwie 20 km od Krakowa. Szkoła została utworzona w 1860 r. z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie. W 1998 r. przyjęła nazwę Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i tak jest do dnia dzisiejszego. Patronem szkoły jest jeden z jej profesorów - dr Franciszek Stefczyk, który to właśnie w Czernichowie założył pierwszą na ziemiach polskich spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie posiada doskonałą infrastrukturę, w 2008r. budynki przeszły generalny remont. W zmodernizowanych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, uczniowie mogą wykorzystywać swoje możliwości poprzez praktyczną naukę zawodu i zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 Młodzież, wymieniając mocne strony szkoły, mówi o:

 • przyjaznej atmosferze panującej w szkole,
 • partnerskich relacjach z pedagogami,
 • bezpieczeństwie osobistym (szkołą posiada monitoring obejmujący cały budynek),
 • możliwości uczestnictwa w interesujących zajęciach pozalekcyjnych,
 • wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji (pracownie komputerowe, rzutniki multimedialne, tablica interaktywna),
 • bezpłatnym internacie szkolnym,
 • nauce na jedną zmianę (ostatnie lekcje kończą się o 14.20),
 • komforcie nauki, wynikającym z podziału na grupy podczas większości zajęć lekcyjnych (języki oraz przedmioty zawodowe).

Dodatkowym atutem szkoły jest gospodarstwo, które pełni funkcję warsztatu dydaktycznego. W związku z tym młodzież poznaje tajniki hodowli koni, ale także może nauczyć się jeździć konno. Szkoła posiada internat, w którym wychowankowie mogą liczyć na bezpłatną całodobową opiekę. Wszystkim chętnym zapewniona zostaje możliwość korzystania z:

 • pracowni komputerowych,
 • pełnowymiarowej hali sportowej,
 • parku z zespołem boisk,
 • siłowni,
 • świetlicy,
 • biblioteki.

Młodzież ma możliwość rozwijania swych pasji w licznych kołach zainteresowań, które działają na terenie ZSRCKU Czernichowie.

Zapewniamy:
- uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie z całodziennym wyżywieniem,
- profesjonalne przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,
- możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji,
- możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych.


Umożliwiamy:
- naukę jazdy konnej,

- korzystanie z nowoczesnych pracowni komputerowych, hali sportowej, parku, siłowni, biblioteki, pracowni multimedialnej,

- udział w kursach i szkoleniach branżowych oraz płatnych stażach wakacyjnych realizowanych w ramach projektów unijnych (Małopolska Chmura Edukacyjna, Centrum Kompetencji Zawodowych).

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Szkoły dla młodzieży:

 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące:

 • sportowo – turystyczne ( rozszerzona biologia i język angielski ),
 • informatyczno – językowe ( rozszerzona biologia i język angielski ),

 

4 – letnie technikum kształcące w zawodach:

 • technik agrobiznesu,
 • technik ekonomista,
 • technik geodeta,
 • technik handlowiec,
 • technik hodowca koni,
 • technik hotelarstwa,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik rolnik,
 • technik spedytor,
 • technik weterynarii,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

 3-letnia Branżowa szkoła I stopnia w zawodach:

Cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, piekarz, pszczelarz, rolnik, ślusarz, sprzedawca, wędliniarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych.

 

Szkoły dla dorosłych ( zaoczne ):

 Liceum Ogólnokształcące ( 3-letnie, dla absolwentów ZSZ 2-letnie),

 Szkoła Policealna w zawodach:

 • technik weterynarii ( 2-letnie ),
 • technik  administracji ( 2-letnie ),
 • technik rachunkowości (2-letnie ),
 • technik archiwista ( 2-letnie ),
 • opiekun medyczny ( 1-roczne ),
 • opiekun osoby starszej (2-letnie ),
 • opiekunka dzięcięca (2-letnia)
 • florysta ( 1-roczne )  

 

Internat zapewnia:

 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • nowoczesne wyposażenie pokoi,
 • całodzienne wyżywienie,
 • zajęcia sportowe, artystyczne,
 • całodobową opiekę wychowawców.

 

 

Najstarsza Szkoła Rolnicza w Polsce dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Nasi nauczyciele uczestniczą w nowoczesnych formach doskonalenia zawodowego, a potwierdzeniem ich wysiłku stają się wyniki egzaminów zewnętrznych. Wyniki matury 2010 były lepsze od średniej w powiecie krakowskim (67,4%),województwie małopolskim (70,2%), a nawet w całym kraju (70%). Uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie osiągnęli wyniki matury na poziomie 79,2%. Wychowankowie ZSRCKU osiągają liczne sukcesy w konkursach, projektach i olimpiadach czego dowodem są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowym potwierdzeniem sukcesów i szczególnych osiągnięć w nauce jest fakt, iż uczniowie każdego roku otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty Krakowskiego.

 Młodzież naszej szkoły ma na swoim koncie także osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu. Głównie są to: narciarstwo alpejskie, siatkówka dziewcząt, biegi przełajowe, biegi sztafetowe, pływanie, koszykówka. W ZSRCKU odbywają się rozmaite akcje charytatywne, młodzież nie pozostaje obojętna na los biednych i potrzebujących. Można tu wymienić liczne uczestnictwo w honorowym krwiodawstwie, zbiórkę pieniędzy dla powodzian oraz udział w akcji „Góra Grosza” na rzecz dzieci z domów dziecka.

Szkoła Rolnicza znajduje się w miejscowości położonej blisko Krakowa, co sprawia, iż uczniowie często wybierają się na wycieczki do kin, teatrów, galerii sztuki, a zatem mają możliwość korzystania z wszelakich dóbr kulturowych.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie posiada wieloletnią tradycję, kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Szkoła wciąż ulega zmianom, bo przecież kształcenie ustawiczne ma nawet w nazwie, jednak niezmiennie wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu, szacunku wobec drugiego człowieka. Ściśle współpracuje z władzami samorządowymi oraz z partnerskimi szkołami z Francji i Niemiec. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków, możliwości realizowania własnych zainteresowań i działalności charytatywnej. Jest to szkoła przyjazna młodzieży, co potwierdzają uczniowie i rodzice.

A jej główną dewizą jest hasło:

 „Szkoła, która daje szanse na pracę”.

Technik ekonomista

 Umiejętności:

Potrafi perspektywicznie zaplanować swoją przyszłość oraz karierę zawodową zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, możliwościami intelektualnymi oraz potrzebami rynku pracy.

Obszary zatrudnienia:

Działy ekonomiczne, finansowo-księgowe przedsiębiorstw. Instytucje administracji publicznej, banki, własna firma.

 

Technik agrobiznesu:

Projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze przetwórczym, dystrybucyjnym i rolniczym.

Obszary zatrudnienia:

Instytucje związane z agroturystyką, rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym, giełdy towarowe, w urzędach administracji samorządowej.

 Technik rolnik

Umiejętności:

Projektowanie, organizowanie i prowadzenie nowoczesnej działalności gospodarczej rolniczej z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Obszary zatrudnienia:

Własne gospodarstwo rolne, gospodarstwa agroturystyczne, instytucje związane z rolnictwem, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego,

 

Technik ochrony środowiska:

Umiejętności:

Koordynuje prace w zakresie ochrony środowiska, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza wód i ziemi.

Obszary zatrudnienia:

Organy administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, zakłady gospodarki komunalnej. Ośrodki badań i kontroli środowiska, działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Technik handlowiec:

Umiejętności:

Sprawne i przynoszące zyski organizowanie działalności gospodarczej. Prowadzenie negocjacji handlowych, wypełnianie dokumentów i sporządzanie pism typowych dla działalności handlowej,

Obszary zatrudnienia:

 Średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności. Handlowe punkty sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach, własna firma handlowa.

 Technik hodowca koni

Umiejętności

Planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym. Kieruje bezpośrednio hodowlą koni. Wybiera rasy i typy użytkowe do hodowli. Zapewnia właściwe warunki przebywania koni w pomieszczeniach stajennych.

Obszary zatrudnienia:

Stadniny koni, szkółki jeździeckie, indywidualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli koni, własna działalność gospodarcza.

 

 Technik weterynarii

Umiejętności:

Świadczenie usług weterynaryjnych, nie wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej m.in. udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie badań klinicznych, podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii, asystowanie przy zabiegach chirurgicznych, opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, wykonywanie zabiegów sanitarno-higieniczych i fizykoterapeutycznych.

Obszary zatrudnienia:

Lecznice weterynaryjne, zakłady przetwórstwa spożywczego, fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt, weterynaryjna inspekcja

 

sanitarna, nadzór sanitarno-weterynaryjny, stacje hodowli i unasieniania zwierząt oraz możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

GALERIA ZDJĘĆ

AULA

 

 KLASOPRACOWNIA BIOLOGICZNA

KLASOPRACOWNIA EKONOMICZNA

 

KLASOPRACOWNIA HISTORYCZNA

 

 

KLASOPRACOWNIA HODOWLI ZWIERZĄT


 

HOL GŁÓWNY

 

JADALNIA

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

 

 

KLASOPRACOWNIA HOTELARSTWA

 

 

 

 

INTERNAT - POKOJE

 

 

 

POKÓJ WYCHOWAWCÓW
Poprawiony: poniedziałek, 19 marca 2018 11:46
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji