LO w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
poniedziałek, 14 marca 2011 11:39

LO w Skawinie- dobra szkoła w Skawinie. 

Niech to będzie szkoła elit...

Jacek Krupa, absolwent LO w Skawinie w 1974 r., poseł na Sejm V i VI kadencji

 

Najżywszym wspomnieniem z czasów licealnych jest moja klasa, słynna IV”c”. Słynna z wielu powodów, ale przede wszystkim ze względu na nagromadzenie ciekawych osobowości- bardzo wszechstronnie utalentowanych, choć z przewagą humanistów. Nie mniej ważne wspomnienia związane są z charyzmatycznym nauczycielem, panem Leszkiem Bondarowiczem. Po dziś dzień stoi mi przed oczami jak żywy jego portret sprzed lat: opalenizna, ciemne okulary, biała koszula i koniecznie mucha- czarna, kolorowa, w grochy- różnie. Uwielbialiśmy go, wielu pod jego wpływem skończyło później architekturę czy kierunki artystyczne. Uczył nas, co prawda, „tylko” wychowania plastycznego, ale te lekcje przemieniały się w dysputy o sztuce, polityce, muzyce, seksie. Nie było tematów tabu. Jakimś zwieńczeniem tego wszystkiego jest malowidło w sali wychowania technicznego (dziś- informatycznej) utrzymane w klimacie fascynacji muzyką The Beatles z płyty Yellow Submarine.

W moim przekonaniu liceum powinno być placówką kreującą elity. Odskocznią na najbardziej prestiżowe kierunki studiów. Taką rolę pełniło w moich czasach i pełni ją dzisiaj. Należy jednak bronić się przed zakusami degradowania go do rangi szkoły środowiskowej, w której sukces mierzy się wyłącznie liczbą zdanych matur i świadectw ukończenia. Pamiętam, że w latach 70. XX w. LO miało absolutny monopol na kształcenie najzdolniejszej młodzieży w Skawinie. Jego prestiż sprawiał, że nie było powodów, aby szukać szkoły średniej w Krakowie. Dzisiaj sytuacja jest inna, zapewne bardziej złożona. Niestety często przerost ambicji i snobizm nakazują kierować młodzież do liceów krakowskich.

Nasze Liceum- podkreślam: nasze- zawsze miało duszę i chciałbym, aby ją zachowało. Wyjątkowość tego miejsca tkwi tak w ludziach, jak i w murach. Wypływa z tradycji budowanej przez poczucie pokoleniowej wspólnoty. Życzę, by duch tej wspólnoty został w Liceum zachowany. I niech to będzie szkoła elit, a nie tylko środowiskowa.

Liceum  Ogólnokształcące w Skawinie istnieje od 1954 roku. W ostatnich latach liczba uczniów regularnie oscyluje wokół 400 - rokrocznie rekrutujemy pięć nowych oddziałów. Szkoła  dysponuje funkcjonalnym, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym (pracownie komputerowe, Internet, skomputeryzowana biblioteka, monitoring wizyjny), opiekuńczym i socjalnym: pedagog, pielęgniarka, kawiarenka. Stopniowo wprowadzamy dziennik elektroniczny, poszerzając tym samym zakres komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem i rodzicem. Budynek po gruntownym remoncie spełnia współczesne standardy estetyczne i techniczno-sanitarne, a od 2011r. roku baza dydaktyczna LO poszerzyła się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z możliwością wszechstronnej aranżacji wnętrza oraz przestronną siłownię. Powstanie sali gimnastycznej oraz korzystne usytuowanie szkoły względem miejskich obiektów sportowych (w bliskim sąsiedztwie- pływalnia, kompleks boisk „Orlik”, sztuczne lodowisko) pozwalają na atrakcyjną, różnorodną organizację zajęć sportowych, zarówno obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych. Jest istotne dla wszystkich, którzy swoje dorosłe życie pragną związać ze sportem, ponieważ LO umiejętnie wiążąc organizację zajęć sportowych z bogatą ofertą edukacyjną z innych przedmiotów gwarantuje optymalne przygotowanie do studiowania na uczelniach i wydziałach sportowych, rekreacji i rehabilitacji oraz zarządzania sportem.

Dużym walorem szkoły jest komfort nauki: dotarcie do niej z różnych punktów miasta zajmuje nie więcej niż klika minut, a lekcje kończą się najpóźniej o godzinie 15.30 (jednozmianowość). Od lat odnotowuje się również wysoki poziom zadowolenia uczniów i rodziców z wyboru i oferty szkoły, zarówno pod kątem bezpieczeństwa nauki i przyjaznych relacji interpersonalnych, jak też wysokiej skuteczności pracy dydaktycznej. Zdawalność nowej matury waha się w przedziale 99-100%, a ok. 85% absolwentów rokrocznie kontynuuje naukę na studiach wyższych. Licealiści odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła aktywnie współpracuje z uczelniami (AGH, UJ, Uniwersytet Rolniczy, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Krakowie) przy realizacji różnorodnych projektów dydaktycznych, jak na przykład patronat dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Informatyki, Automatyki i Elektroniki AGH nad klasą I o rozszerzeniu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Podobne rozwiązanie przyjęto dla klas o rozszerzeniu: geografia, wos (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) i biologia, chemia (Wydział Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Patronat ów zakłada ścisłą współpracę nauczycieli akademickich i nauczycieli LO z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły i uczelni. Młodzież LO uczestniczy także w programach edukacyjnych szkół wyższych: Feniks (UJ), Rok „0” w AGH, Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne (UJ), Diament (WSB-NLU w Nowym Sączu), Jean Monet (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii). Służą one popularyzacji różnych dziedzin wiedzy (matematyka, fizyka, geografia, wos, język angielski, informatyka), podnoszą kompetencje uczniów z wymienionych przedmiotów, wreszcie- dają możliwość poznania bazy naukowej uczelni i doznania pokusy studiowania. Celem nadrzędnym opisanych wyżej eksperymentów jest mobilizacja uczniów do wyznaczania sobie wysokich celów edukacyjnych i zapoznanie ich z modelem kształcenia na uczelniach wyższych.

Ważnym zadaniem w strategii edukacyjnej LO w Skawinie jest stworzenie płaszczyzny do rozwijania zainteresowań i kompetencji uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych: sportowych, kulturalnych, naukowych, psychospołecznych.  Finansowane z grantów edukacyjnych: powiatowych i unijnych, koła zainteresowań skupiają na zajęciach ponad 30% uczniowskiej populacji. Ze środków unijnych szkoła realizuje następujące projekty: wspomniane już Feniks, rozwijający wiedzę i umiejętności z fizyki, Diament- oferujący w ramach zlokalizowanego w szkole POWUZ-u rozwijanie zainteresowań z języka angielskiego i informatyki, wreszcie- Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne- projekt umożliwiający rozwijanie lub uzupełnianie wiedzy z matematyki. W ramach grantów powiatowych proponujemy młodzieży zajęcia sportowe z gier zespołowych i gimnastyki fitness- aerobic oraz spotkania w klubie filmowym czy kole teatralnym. Aktywnie i pomysłowo pracują także Klub Europejski i Giełda Przedsiębiorczości, szkolna gazeta i radiowęzeł. Na początku stycznia, regularnie od ośmiu lat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestuje- jedyny w mieście, autoryzowany przez J. Owsiaka- sztab WOŚP złożony z uczniów, absolwentów  i pracowników LO, duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudza także Honorowe Dawstwo Krwi.

Od początku lat 90. ubiegłego stulecia szkoła prowadzi także wymianę międzynarodową.  Utrzymuje stałe i regularne kontakty ze szkołami w Niemczech: Gimnazjum w Kirchheim w Bawarii oraz Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Sankt Augustin w Północnej Nadrenii-Westfalii. Realizuje projekty w ramach programu Comenius. Międzynarodowe partnerstwo młodzieży nie stanowi wszakże w LO jedynej formy poznawania Europy.  Jedną z form pracy Klubu Europejskiego jest doroczna wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, której patronują zazwyczaj polscy eurodeputowani. Wyjazdy zagraniczne, przeważnie do Włoch i Grecji, organizowane są również w ramach letnich i zimowych obozów młodzieżowych.

W prawie 60. letniej już historii skawiński „ogólniak” ukończyło kilka tysięcy absolwentów. Wielu spośród nich odniosło spektakularne sukcesy w nauce, polityce, sporcie, biznesie i działalności artystycznej. Przygotowana  niedawno przez warszawskie Towarzystwo Szkół Twórczych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej publikacja pt „Osiągnięcia Polaków w międzynarodowych olimpiadach w latach 1959- 2009” potwierdza niebagatelną rolę LO (ZSO) im M. Skłodowskiej Curie jako kuźni talentów w najnowszej historii Skawiny. Zaprezentowano w niej osiągnięcia polskich uczniów w rywalizacji naukowej z młodzieżą innych krajów europejskich, wśród których złotymi zgłoskami zapisali się także uczniowie skawińskiego LO. W latach 1998 i 1999 złoty i srebrny medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej rozgrywanej kolejno w Niemczech i Szwecji zdobyła Anna Kajzar, dziś- doktorantka w Europejskim Biurze Patentowym w Monachium, natomiast w 1969 roku uczestnikiem Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej był Andrzej Kucharz- obecnie profesor matematyki na Uniwersytecie w Albuquerque w Stanach Zjednoczonych. LO w Skawinie jest więc szkołą środowiskową w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wpisaną zarówno w historię, jak i współczesność Skawiny. Wyniki naszej pracy świadczą, że nie nadużywamy zaufania uczniów. Dobrze przygotowując do egzaminu maturalnego, stwarzamy podstawy do realizacji ich ambicji i planów życiowych. By później wspólnie cieszyć się z ich osiągnięć. Absolwenci (wśród z nich znani naukowcy, politycy, artyści, przedsiębiorcy czy sportowcy) podtrzymując silne więzi emocjonalne ze szkołą, podkreślają, że wynieśli stąd dobre przygotowanie do dalszej nauki i życiowej kariery.

Od gimnazjum do matury droga nie tak znowu daleka. Gimnazjalisto, daj sobie szansę i dołącz do nas! Zapraszamy do dobrej szkoły w Skawinie!

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie na rok szkolny 2017/2018

 

    GALERIA ZDJĘĆ:


      

Poprawiony: czwartek, 16 marca 2017 09:47
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji