LO w Skawinie

    

LO w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
poniedziałek, 14 marca 2011 11:39

LO w Skawinie- dobra szkoła w Skawinie. 

Liceum  Ogólnokształcące w Skawinie istnieje od 1954 roku. Szkoła  dysponuje funkcjonalnym, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym (pracownie komputerowe, wi-fi, skomputeryzowana biblioteka, e-dziennik, monitoring wizyjny), opiekuńczym i socjalnym: pedagog, pielęgniarka, kawiarenka „Kaktus”. Budynek spełnia standardy estetyczne i technologiczno-sanitarne, a pełnowymiarowa sala gimnastyczna to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w okolicy.  Wraz z położonymi w najbliższym sąsiedztwie miejskimi obiektami sportowymi (pływalnią, kompleksem boisk „Orlik”, sztucznym lodowiskiem) pozwala na atrakcyjną, różnorodną organizację zajęć sportowych, zarówno obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych.

Dużym walorem szkoły jest komfort nauki: dotarcie do niej z różnych punktów miasta zajmuje nie więcej niż klika minut, a lekcje kończą się najpóźniej o godzinie 15.05. Od lat odnotowuje się również wysoki poziom zadowolenia uczniów i rodziców z wyboru i oferty szkoły, zarówno pod kątem bezpieczeństwa nauki i przyjaznych relacji interpersonalnych, jak też wysokiej skuteczności pracy dydaktycznej. Zdawalność matury waha się w przedziale 96-100%, a ok. 80% absolwentów rokrocznie kontynuuje naukę na studiach wyższych. Licealiści odnoszą sukcesy w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła współpracuje z uczelniami (AGH, UJ, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski) przy realizacji różnorodnych projektów dydaktycznych. Służą one popularyzacji różnych dziedzin wiedzy (matematyka, fizyka, geografia, biologia, język angielski, informatyka). Ważnym zadaniem w strategii edukacyjnej LO w Skawinie jest stworzenie płaszczyzny do rozwijania zainteresowań i kompetencji uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych: sportowych, kulturalnych, naukowych, psychospołecznych.  Finansowane z grantów edukacyjnych: powiatowych i unijnych, koła zainteresowań skupiają na zajęciach ponad 30% uczniowskiej populacji. W ramach grantów powiatowych proponujemy młodzieży zajęcia sportowe z gimnastyki fitness, a także: koła matematyczne, klub filmowy czy kółko polonistyczne, w ramach gminnego programu grantowego prowadzone są treningi z gier zespołowych i obóz żeglarski, zaś we współpracy z AGH odbywają się zajęcia „Roku zerowego w AGH” z matematyki. Także szkolne imprezy: Skawińska Probówka Artystyczna, Przegląd Pieśni Patriotycznej, Konkurs kolęd, Letni Ogród Piosenki czy Święto Szkoły cieszą się uznaniem uczniów, którzy w ten sposób realizują swoje pasje i zainteresowania.

Od początku lat 90. XXw. szkoła prowadzi współpracę międzynarodową.  Utrzymuje regularne kontakty w formie wymiany młodzieży ze szkołami w Niemczech: Gimnazjum w Kirchheim w Bawarii oraz Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Sankt Augustin w Północnej Nadrenii-Westfalii. Niedawno nawiązany został również podobny kontakt z Liceum P. Scarrona we Francji.

Od gimnazjum do matury droga nie tak znowu daleka. Gimnazjalisto, daj sobie szansę i dołącz do nas! Zapraszamy do dobrej szkoły w Skawinie!

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie na rok szkolny 2018/2019

 

 

    GALERIA ZDJĘĆ:


      

Poprawiony: poniedziałek, 19 marca 2018 13:20
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji