ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

    

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Dyba   
poniedziałek, 14 marca 2011 11:46

 

SZKOŁA Z TRADYCJAMI

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach jest jedyną placówką na terenie gminy Krzeszowice realizującą kształcenie zawodowe. Połączenie komunikacyjne Krzeszowic z sołectwami gminy w dni robocze jest bardzo dobre – do wszystkich miejscowości kursują busy, do niektórych jeździ autobus MPK, istnieją również połączenia kolejowe.  Szkoła położona jest w pobliżu dworca autobusowego i dworca PKP. Nasza szkoła, jak i inne ponadgimnazjalne szkoły uczące zawodu nie zamykają drogi do studiowania, a jednocześnie nasz uczeń po opuszczeniu murów szkoły ma już w ręce zawód. Może rozpocząć dorosłe życie. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w liceum i technikum jest taka sama. Liceum ogólnokształcące nastawione jest przede wszystkim na profilowanie zainteresowań uczniów i kontynuowanie przez nich edukacji na studiach wyższych. Nauka w technikum trwa cztery lata i pozwala zdobyć określone kwalifikacje zawodowe, jak również przygotowuje do matury. Po ukończeniu technikum można studiować i regularnie zarabiać. Dobrym rozwiązaniem jest ukończenie tej szkoły, znalezienie pracy i pójście na studia wieczorowe lub zaoczne. Są one płatne i trzeba poświęcić więcej czasu, ale podejmując równocześnie pracę, można zdobyć doświadczenie zawodowe, które pomoże w dalszej karierze. 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 obejmuje:  

  • 4-letnie Technikum: technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik logistyk i technik logistyk klasa mundurowa (wojskowa, policyjna i straż pożarna) oraz technik geodeta i technik urządzeń sanitarnych, NOWOŚĆ: TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH, NOWOŚĆ: TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, NOWOŚĆ TECHNIK SPEDYTOR, TECHNIK ENERGETYK.
  • 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia : sprzedawca, kucharz, lakiernik, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz zawody usługowe w klasie wielozawodowej (np. cukiernik, elektryk, fryzjer, piekarz, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie);
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
  • Szkoła Policealna: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny.

Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych (w tym dwie pracownie komputerowe oraz dwie sale multimedialne do nauczania języków obcych), bibliotekę wraz z Centrum Multimedialnym, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem techniczno-sanitarnym, siłownię, świetlicę z bufetem, obszerną szatnię i zespół obiektów sportowych w szkolnym ogrodzie – boiska do koszykówki i siatkówki, sieć alejek do uprawiania biegów przełajowych, boisko do siatkówki plażowej. W szkole znajdują się nowoczesne pracownie zawodowe. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Szkoła stara się zagospodarować czas wolny młodzieży organizując zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań. W pełni wykorzystywana jest także siłownia, z której korzystają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.

               Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i dlatego otwiera nowe kierunki kształcenia. W roku szkolnym 2012/2013 został uruchomiony kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczą w zajęciach w laboratorium AGH w Miękini koło Krzeszowic, które posiada dostęp do najnowocześniejszych technologii w kraju i na świecie. Jest to możliwe dzięki podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Dodatkową gwarancję wysokiego poziomu kształcenia daje prowadzenie części zajęć przez pracowników tej cieszącej się międzynarodowym uznaniem uczelni lub osoby przez nią rekomendowane.  W roku szkolnym 2014/2015 zostały otwarte klasy w zawodzie technik logistyk, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna policyjna, wojskowa i ochrona przeciwpożarowa. Ofertę kierujemy do gimnazjalistów, którzy w przyszłości chcą związać swoje życie zawodowe z pracą w służbach mundurowych, m.in w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie mogą liczyć na: właściwe przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach w uczelniach cywilnych i służb mundurowych, uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej (podczas realizacji zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa będą wprowadzone elementy musztry), możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności zdobycie umiejętności: pracy w zespole, łatwości podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i samodyscypliny.

Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i dlatego otwiera nowe kierunki kształcenia. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie następujących nowych kierunków nauczania:

  • technik spedytor – Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. handlowe. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów  w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem;
  • technik lotniskowych służb operacyjnych – Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się w naszym kraju zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych techników lotniskowych służb operacyjnych, przygotowanych do realizacji zadań zawodowych, należą więc oni do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje specjalistów w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych;
  • technik energetyk - Absolwenci kierunku technik energetyk otrzymują zawód, który umożliwia zdobycie zatrudnienia właściwie we wszystkich większych zakładach związanych z projektowaniem, produkcją, przesyłem energii cieplnej lub elektrycznej, to znaczy w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, w biurach projektowych pracujących na rzecz elektroenergetyki, zakładach ciepłowniczych, gospodarki komunalnej, w placówkach zajmujących się produkcją lub dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz zakładach usługowych (naprawy, konserwacja, instalacja urządzeń i instalacji przesyłowych) branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Ukończenie technikum i zdanie matury umożliwia kontynuowanie nauki na studiach, szczególnie politechnicznych. Młodych specjalistów w tej branży jest mało.

 

  

Poprawiony: środa, 28 marca 2018 09:07
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji