Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Skawinie

    

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
wtorek, 15 marca 2011 12:12

Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi…

Zobacz film o szkole - kliknij...

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie jest jedyną prowadzoną przez Powiat Krakowski placówką specjalną. Poprzez edukację i wychowanie spełnia ważną rolę przygotowującą dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczeństwie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom naszych uczniów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy tworzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Internat.

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Ośrodku realizowane są również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie to miejsce, którego celem jest kształcenie wychowanków na miarę XXI wieku – w taki sposób, aby potrafili funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie i umieli stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Jesteśmy placówką, która najbardziej w sposób efektywny umożliwi młodym ludziom rozwój na miarę ich umiejętności psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zdobywanie i utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz z przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych.

Nasze atuty:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe - stała modernizacja bazy dydaktycznej,
 • stosujemy nowoczesne metody terapeutyczne, tj: 

                          - terapia integracji sensorycznej,

                           - terapia integracji bilateralnej,

                           - terapia EEG Biofeedback,

                            - metoda Tomatis,

                            - terapia ręki,

                            - arteterapia,

                            - dogoterapia.

 

 Zapewniamy:

 • miejsca w internacie dla uczniów spoza Skawiny oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej,
 • specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne,
 •  możliwość rozwoju zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • różnorodne zajęcia sportowe, w tym zajęcia na basenie,
 • udział młodzieży w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy klas pierwszych, wycieczki edukacyjne, turnusy rehabilitacyjne i sportowe,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość osiągania przez każdego ucznia sukcesów na miarę jego możliwości,
 •  wymiany międzynarodowe - wyjazdy zagraniczne,

Dodatkowym atutem Ośrodka jest posiadanie Internatu, który dysponuje 25 miejscami  i przeznaczony jest dla uczniów mieszkających w dużej odległości od szkoły, a także dla uczniów z terenu miasta, których sytuacja rodzinna nie pozwala na pobyt stały we własnych domach. Pobyt w internacie jest bezpłatny; odpłatność pobierana jest za wyżywienie wychowanków - w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka możliwe jest częściowe lub całkowite dofinansowanie żywienia.

Ponadto w Ośrodku funkcjonuje Świetlica. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych.

Ośrodek szczyci się 40–letnim doświadczeniem w kształceniu i wychowaniu uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Posiada sale ze sprzętem audiowizualnym umożliwiającym wzbogacenie procesu lekcyjnego o ciekawe programy edukacyjne. Pracownie przedmiotowe są systematycznie wyposażane w profesjonalne pomoce dydaktyczne ułatwiające kształtowanie u dzieci niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym i przyszłej pracy.

Placówka w Skawinie to miejsce bezpieczne i przyjazne, w którym dzieci i młodzież zdobywają umiejętności na miarę swoich możliwości w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji. Dobrze wyposażona placówka opiera swoją działalność na najnowszych metodach, technikach, programach nauczania i wychowania. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.

 

 

 

 

 

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się całorocznie.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka                 

oraz strony internetowej www.sosw.skawina.edu.pl

Poprawiony: poniedziałek, 19 marca 2018 09:01
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji