Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
wtorek, 15 marca 2011 12:12

Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi…

Zobacz film o szkole - kliknij...

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie jest jedyną prowadzoną przez Powiat Krakowski placówką specjalną. Poprzez edukację i wychowanie spełnia ważną rolę przygotowującą dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczeństwie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom naszych uczniów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy tworzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5,
 • Gimnazjum Specjalne nr 5,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Internat.

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  o potrzebie kształcenia specjalnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie to placówka której ambicją jest kształcenie wychowanków na miarę XXI wieku – w taki sposób, aby potrafili funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie i umieli stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Jesteśmy placówką, która najbardziej w sposób efektywny umożliwi młodym ludziom rozwój na miarę ich umiejętności psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zdobywanie i utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz z przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych.

Nasze atuty:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe - stała modernizacja bazy dydaktycznej,
 • stosujemy nowoczesne metody terapeutyczne, tj:
  • terapia integracji sensorycznej,
  • terapia EEG Biofeedback,
  • metoda Tomatis,
  • terapia ręki,
  • dogoterapia.

 Zapewniamy:

 • miejsca w internacie dla uczniów spoza Skawiny oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej,
 • specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne,
 •  możliwość rozwoju zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • różnorodne zajęcia sportowe, w tym zajęcia na basenie,
 • udział młodzieży w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy klas pierwszych, wycieczki edukacyjne, turnusy rehabilitacyjne i sportowe,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość osiągania przez każdego ucznia sukcesów na miarę jego możliwości,
 •  wymiany międzynarodowe - wyjazdy zagraniczne,

Dodatkowym atutem Ośrodka jest posiadanie Internatu, który dysponuje 25 miejscami  i przeznaczony jest dla uczniów mieszkających w dużej odległości od szkoły, a także dla uczniów z terenu miasta, których sytuacja rodzinna nie pozwala na pobyt stały we własnych domach. Pobyt w internacie jest bezpłatny; odpłatność pobierana jest za wyżywienie wychowanków - w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka możliwe jest częściowe lub całkowite dofinansowanie żywienia.

Ponadto w Ośrodku funkcjonuje Świetlica. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych.

Ośrodek szczyci się 40–letnim doświadczeniem w kształceniu i wychowaniu uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności umysłowej. Posiada cztery sale ze sprzętem audiowizualnym umożliwiającym wzbogacenie procesu lekcyjnego o ciekawe programy edukacyjne. Pracownie przedmiotowe są systematycznie wyposażane w profesjonalne pomoce dydaktyczne ułatwiające kształtowanie u dzieci niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym i przyszłej pracy. Naszą chlubą są wyposażone w nowoczesny sprzęt trzy  kompletnie wyposażone pracownie komputerowe (każda z tablicą interaktywną) oraz Multimedialne Centrum Informacyjne w Bibliotece Szkolnej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie obejmuje opieką również dzieci, których nie obowiązuje jeszcze obowiązek szkolny. Od 2004 roku prowadzone są  zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się całorocznie.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka                 

oraz strony internetowej www.sosw.skawina.edu.pl

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 14:30
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji