Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

    

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 marca 2011 11:07

SPECJALISTYCZNA PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

POWIATU KRAKOWSKIEGO

UL. ZAKĄTEK 2

30-076 KRAKÓW

tel/fax. (12) 422-27-12, tel. (12)422-48-05

Strona www: www.sppp.powiat.krakow.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GODZINY PRACY SEKRETARIATU:
PONIEDZIAŁEK  8.00 – 18.00
WTOREK  8.00 – 18.00
ŚRODA  8.00 – 18.00
CZWARTEK  8.00 – 18.00 

PIĄTEK  8.00 – 15.00
 

Filie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego

Skała -   tel. 12 389 15 48  

Słomniki – tel. 12 442 69 80 

 


 

 

OFERTA SPPPPK:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego w ramach działalności statutowej oferuje swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu 11 gmin (Mogilany – z wyłączeniem szkół w Libertowie i Bukowie, Świątniki Górne, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Iwanowice, Skała, Sułoszowa i Słomniki). Poradnia działa w ramach siedziby głównej w Krakowie przy ul. Zakątek 2 (do września 2010r. siedziba mieściła się przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie) oraz dwóch filii: w Skale i w Słomnikach. Nasi specjaliści dyżurują również w Punktach Konsultacyjnych SPPPPK w Igołomii i Baranówce.

Nasza Poradnia oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:

- diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży

- diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży

- psychoterapii dzieci i młodzieży a także rodzin

- terapii pedagogicznej

- poradnictwa zawodowego

- konsultacji logopedycznych i stałej opieki logopedycznej

- grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

- zajęć "Szkoły dla rodziców"

- prelekcji dla rodziców i rad pedagogicznych

- konsultacji dla pedagogów i psychologów ze szkół objętych opieką Poradni

- konsultacji dla rodziców

 

 Szczególnie skupiamy swoje działania na problemach dzieci:

- z zaburzeniami w rozwoju

- z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego

- z trudnościami wczesnego wieku szkolnego

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- z zaburzeniami zachowania i emocji

- z nieprawidłowym rozwojem mowy

- niepełnosprawnych

 

Poradnia skupia się także w swoich działaniach na organizowaniu szkoleń dla nauczycieli, spotkań psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych dla rodziców, spotkań profilaktyczno – terapeutycznych dla uczniów oraz na poszerzeniu oferty usług o mediacje i negocjacje w sytuacjach konfliktowych na terenie szkół lub w rodzinach. Podjęte przez Poradnię działania mają na celu wzmacnianie rodziny i wspieranie jej w pełnieniu roli wychowawczej i edukacyjnej, wspieranie i wykorzystywanie potencjału kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach i przedszkolach, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar przestępstw w tym szczególnie dziecięcych ofiar molestowania seksualnego, a także  rozwiązywanie  sytuacji kryzysowych lub przeciwdziałanie narastaniu konfliktów i  udzielanie merytorycznej pomocy instytucjom zajmującym się przemocą w rodzinie. 

W Poradni działa grupa psychologów i pedagogów specjalizujących się w psychoterapii dziecięcej i młodzieżowej oraz terapii rodzin. Terapeuci stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów. 

Oferta zajęć postdiagnostycznych realizowanych na terenie SPPPPK:

Ćwiczenia ogónorozwijające dla dzieci 6-7-letnich:

 • Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego i pamięci wzrokowej

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów I etapu edukacyjnego.

▪             Usprawnianie i wspieranie rozwoju funkcji percepcyjnych: wzrokowych i słuchowych

▪             Rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnej, w tym szczególnie umiejętności grafomotorycznych

▪             Wspieranie ogólnego rozwoju poznawczego; myślenia logicznego, koordynacji  wzrokowo- ruchowej, bogacenie zasobu słownictwa

▪             Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia

▪             Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych.

▪             Usprawnianie funkcji percepcyjnych

▪             Doskonalenie sprawności grafomotorycznej

▪             Poszerzanie i utrwalanie znajomości zasad ortograficznych

▪             Doskonalenie czytania ze zrozumieniem

 

Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi.

▪             Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego

▪             Rozwijanie umiejętności manualnych

▪             Wspieranie rozwoju funkcji wzrokowych i słuchowych

▪             Rozwijanie umiejętności społecznych

▪             Wspieranie komunikacji werbalnej

▪             Ćwiczenia pamięci

▪             Doskonalenie sprawności motoryki dużej, koordynacji wzorkowo – ruchowej

 

Zajęcia grupowe dla uczniów z zaburzeniami zachowania (I etap edukacyjny)

 • Opracowanie i wdrażanie zasad życia grupowego
  • Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi
  • Kształtowanie umiejętności prospołecznych
  • Rozpoznawanie i nazywanie emocji
  • Aktywizowanie uwagi
  • Relaksacja

 

Zajęcia grupowe dla gimnazjalistów

 • Poznawanie siebie, swoich cech osobowości i mocnych stron
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i ich radzenia sobie z nimi
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • Sztuka asertywności
 • Stymulowanie zaufania i otwartości w relacjach interpersonalnych

 

 

W naszej Poradni oferujemy wsparcie terapeutyczne:

rodzicom przeżywającym trudności rzutujące na funkcjonowanie dzieci (rozwód, nieporozumienia, wątpliwości wychowawcze)

- dzieciom i młodzieży gdy:

–      boją się chodzić do szkoły

–      obawiają się zostawać same w domu, w pokoju

–      mają problemy w nauce

–      są nieśmiałe, mają problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami

–      bywają agresywne w domu, w szkole

–      miewają myśli samobójcze, kaleczą się

–      czują się samotne, zagubione, niezrozumiałe przez innych

–      jedzą zbyt dużo lub zbyt mało

–      sprawiają trudności wychowawcze

–      odczuwają duży niepokój, lęk

–      czują się nieszczęśliwe bez określonego powodu

–      przeżywają niepokoje związane z okresem dorastania

 

Do stałej oferty naszej Poradni należą zajęcia psychoedukacyjne „Szkoły dla rodziców”. Nasi psycholodzy prowadzą też regularne prelekcje dla rodziców oraz rad pedagogicznych dotyczące problematyki okresu dojrzewania oraz radzenia sobie z agresją.

 

 

Oferta logopedyczna naszej Poradni obejmuje:

1. Pełną diagnozę zaburzeń mowy dzieci od 1rż . 

2. Indywidualną terapię logopedyczną, w tym:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, funkcji oddechowych, fonacyjnych,
 • korektę wad artykulacyjnych,
 • pracę nad świadomością fonologiczną,
 • rozwijanie sprawności językowej, 
 • stymulację procesów poznawczych, 
 • terapię jąkania,
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • terapię dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( indywidualna terapia dzieci z niespecyficznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju mowy).

3. Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki logopedycznej:

 • badania przesiewowe dzieci 5 - 6 letnich oraz uczniów kl. I szkół podstawowych (z terenu działania poradni),
 • konsultacje indywidualnych przypadków, 
 • udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy.

Oferta logopedyczna obejmuje również bezpłatne badania przesiewowe w przedszkolach i szkołach z terenu działania naszej Poradni. 

Poradnictwo zawodowe:

Dział poradnictwa zawodowego naszej Poradni zajmuje się wspieraniem uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Swoją ofertę kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Doradcy zawodowi swoją działalność realizują głównie przez porady indywidualne.

Podczas rozmowy doradczej, w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów zdolności
i predyspozycji zawodowych, doradca pomaga uczniowi lepiej zrozumieć siebie i ustalić, co chciałby i co może osiągnąć. Jest to wspólna praca nad poznaniem świata zawodów, poznania siebie i podejmowania decyzji zawodowych. Standardowe badanie pod kątem predyspozycji zawodowych trwa ok. 3 godz.

 

 

 

 

 

Neuroterapia EEG-Biofeedback

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada w swojej ofercie także neuroterapię EEG-Biofeedback. W nowej siedzibie przy ul. Zakątek 2 znajdują się aż dwa gabinety wyposażone w specjalistyczny sprzęt do tej formy pracy.

EEG-Biofeedback to nowoczesna terapia medyczno-psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Treningi EEG-Biofeedback, nazywane inaczej neuroterapią,  to metoda dzięki której zwiększamy skuteczność funkcjonowania naszego umysłu. Jest to rodzaj psychoterapii, w której oprócz terapeuty potrzebna jest specjalistyczna aparatura: komputer, monitory, odpowiedni program i głowica EEG wraz z elektrodami. Metoda, mimo swej niezwykłej i na pozór skomplikowanej oprawy, jest bezpieczna i przyjemna, gdyż jest to po prostu uczenie się sposobów wprowadzania swojego mózgu w stan jak najbardziej optymalnej pracy, za pomocą aktywnego obserwowania wideogry.

W jednym z naszych gabinetów EEG-Biofeedback posiadamy sprawdzony, służący nam z powodzeniem od 2006 roku , sprzęt z pakietem licznych gier - dobrze znanych i lubianych przez naszych pacjentów. W drugim zaś, niedawno utworzonym, gabinecie znalazł się sprzęt najnowszej generacji, zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach przygotowanego przez naszych pracowników i realizowanego przez poradnię Programu „Czytam ze zrozumieniem – rozumiem świat”.

Metoda EEG-Biofeedback może być wykorzystywana zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu wielu chorób. To trening mózgu, który poprawia koncentrację uwagi i jej utrzymanie, szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie, polepsza kondycję umysłową i fizyczną. Terapia pośrednio pomaga także pokonać stres, tremę, poprawić nastrój i samopoczucie, uwierzyć we własne siły, podwyższyć samoocenę. Świetnie przygotowani specjaliści prowadzą treningi w taki sposób, iż z jednej strony ćwiczenia te polepszają funkcje poznawcze mózgu, ale z drugiej także relaksują - wyciszają lęki i agresję, zmniejszają poziom napięcia i stresu, polepszają sen.

Wykorzystujemy tę metodę do rozwiązywania zarówno problemów szkolnych jak i emocjonalnych u zgłaszających się do nas dzieci i młodzieży.

Pracownie EEG-Biofeedback w tutejszej Poradni najczęściej oferują pomoc w przypadkach: objawów nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeń koncentracji uwagi (w tym ADD), specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja).

Neuroterapia w naszym ośrodku, podobnie jak wszelkie inne formy pomocy, jest bezpłatna.

 

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

 

Okres wczesnego dzieciństwa tj. czas, do ukończenia przez dziecko ok. 7 lat, jest okresem intensywnego rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego. W tym czasie występuje wiele okresów krytycznych dla rozwoju umiejętności. Oznacza to, że jeśli określona umiejętności nie rozwinie się w odpowiednim dla niej czasie, będzie trudne, czasem nawet niemożliwe opanowanie jej w przyszłości. Zajęcia prowadzone w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają na celu zapewnienie dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, optymalnego rozwoju a więc dążenie do normy rozwojowej.

 

Jako poradnia specjalistyczna, na wniosek rodziców wydajemy Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W tym celu prowadzimy diagnozę poziomu możliwości poznawczych, zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz rozwoju mowy. Diagnoza specjalistyczna t.j. diagnoza laryngologiczna, okulistyczna, neurologiczna, psychiatryczna prowadzona jest w innych placówkach o określonym profilu działania. Opnie mogą być realizowane na terenie naszej poradni lub innej placówki wybranej przez rodziców.

 

Zajęcia skierowane są do dzieci o zaburzonym rozwoju od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, oraz do ich rodziców. Realizowane są w formie indywidualnej  i grupowej. Nakierowane są na stymulację rozwoju poznawczego, motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i

poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i

funkcjonowania w środowisku. Rodzicom proponuje się wsparcie w procesie pełnej akceptacji

niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej

interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań

rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt,

pomoce i inne przedmioty.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w naszej placówce prowadzone jest przez specjalistów mających odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi (psycholog, pedagog specjalista SI, logopeda). Dysponujemy odpowiednio przygotowaną salą i sprzętem do realizacji tych zadań. Terapia prowadzona jest wg przygotowanego przez zespół specjalistów programu. Systematycznie dokonywana jest ocena postępów. Konieczna jest ścisła współpraca rodziców polegająca na kontynuowaniu pracy z dzieckiem w domu wg zaleconych ćwiczeń. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny.

PRZESIEWOWE BADANIA ZMYSŁÓW

 

Do efektywnego uczenia się, pisania, czytania, zdobywania nowych umiejętności konieczne jest m.in. prawidłowe funkcjonowanie słuchu, wzroku oraz mowy. Ponadto dysfunkcje zmysłów wtórnie wpływają na pogorszenie funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Nie wykryta wada wzroku może powodować trwałe, neurologicznie uwarunkowane zaburzenia widzenia. I tak jak nieprawidłowości mowy często dostrzegane są prze rodziców i nauczycieli tak symptomy nieprawidłowo funkcjonującego słuchu i mowy bywają interpretowane jako trudności w uczeniu się, zaburzenia uwagi czy niegrzeczne zachowania. Platforma do Badań Zmysłów, która powstała dzięki współpracy Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, pozwala na przeprowadzenie przesiewowych badań zmysłów, a tym samym na wczesne wykrycie nieprawidłowości i ewentualne skierowanie dziecka do specjalisty.

 

Na badania przesiewowe kierowane są dzieci, u których występują symptomy dysfunkcji zmysłów oraz trudności szkolne, stwierdzone w ankietach wypełnianych przez rodziców i nauczycieli. Badania przeprowadzane są na terenie szkoły, do której uczęszcza dziecko. Po badaniu rodzic otrzymuje protokół z badania zawierający wyniki oraz, w przypadku nieprawidłowości,  wydruk profilu słyszenia lub/i widzenia.

 

Platforma do Badań zmysłów zawiera dwa pakiety badań. Pierwszy pakiet kierowany jest do dzieci młodszych (5-10 lat) i dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Drugi, dla dzieci starszych. Różnica polega na stopniu trudności zadań.

 

Podczas badania słuchu przeprowadzamy test tonalny, oparty jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz dla obu uszu oddzielnie oraz test obrazkowy lub słowny polegający na testowaniu rozumienia mowy w szumie. Jeśli w którymś z badań dziecko uzyska nieprawidłowy wynik, wykonujemy audiogram t.j. badanie audiometryczne dla przewodnictwa powietrznego - dla każdego ucha oddzielnie. Ponadto możliwe jest zbadanie uwagi słuchowej przy wykorzystaniu Testu centralnego DDT (dwudzielny test cyfrowy).

 

Do badania widzenia mamy do dyspozycji test różnicowania kontrastu oraz test widzenia barwnego. Badanie różnicowania kontrastu.

 

Przy badaniu mowy oceniamy słuchu fonemowy, motorykę narządów mowy, artykulację, poziom słownictwa i zastosowanie gramatyki oraz pamięć słuchową,

Badania są dobrowolne. Może wziąć w nich udział każde dziecko z podejrzeniem nieprawidłowego funkcjonowania zmysłów.

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2014 10:44
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji