Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Dyba   
piątek, 08 stycznia 2010 12:22

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia obecnie szereg nowych profili i jest konkurencyjna dla placówek krakowskich. ZSP w Giebułtowie szczyci się faktem, iż jest szkołą zapewniającą uczniom bezpieczeństwo i znakomitą atmosferę pracy. Zgodnie z proponowanymi kierunkami kształcenia dysponuje odpowiednim zapleczem w postaci nowoczesnych pracowni.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

- SZKOŁY DZIENNE    (bezpłatny internat)

NOWOŚĆ - Technik pszczelarz - 4 letnie

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI –  4 letnie

- Obsługa podróżnych w portach i terminalach (A.33) - egzamin - czerwiec, kl.2
- Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (A.34) - egzamin - styczeń, kl.4

W naszej szkole uczymy:

 • funkcjonowania portów i terminali lotniczych, kolejowych i drogowych
 • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu, magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych.

W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.

Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne.

JEDYNA TAKA SZKOŁA W MAŁOPOLSCE! 

TEN ZAWÓD DAJE NAJWIĘKSZE SZANSE PRACY!

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, geografia, informatyka.

 

TECHNIK HOTELARSTWA- 4 letnie

innowacja: MANAGER OBIEKTÓW HOTELOWYCH

- Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11) - egzamin - czerwiec, kl.2
- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12) - egzamin - styczeń, kl. IV

W naszej szkole uczymy:

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • stosować zasady estetyki ubioru i kultury zachowania,
 • udzielać informacji turystycznej, sportowej i użytkowej,
 • obsługiwać urządzenia biurowe,
 • stosować zasady Kodeksu Etyki Hotelarza,
 • obsługiwać gości w recepcji,
 • stosować procedury obsługi gości typu VIP i gości niepełnosprawnych.

Prowadzimy praktyki w wielu renomowanych krakowskich hotelach.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, geografia, informatyka.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do organizowania pracy w hotelach na stanowisku managera, może podjąć pracę w recepcji, na szczeblu obsługi pieter, w turystyce - biura podróży, organizowanie wycieczek, zwiedzanie, a także jako przewodnik.

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU- 4 letnie

innowacja:  WIZAŻ NIERUCHOMOŚCI

- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21) - egzamin - styczeń, kl.3
- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22) - egzamin - styczeń, kl.4

W naszej szkole uczymy:

 • projektować ogrody małe i duże,
 • wykonywać projekty przy pomocy programów komputerowych,
 • podstaw geodezji,
 • praktycznie realizować projekty w terenie,
 • aranżacji wnętrz,
 • podstaw fotografii
 • podstaw reklamy

Z nami masz szansę wyjechać na praktykę zawodową za granicę.


Jeśli szukasz ciekawego zawodu, dającego szansę na samodzielność i zatrudnienie we własnej firmie - przyjdź do Technikum Architektury Krajobrazu!

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski.

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, biologia, plastyka.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do założenia własnej firmy a także do podjęcia pracy w urzędach gminnych i miejskich w dziale ochrony środowiska czy zagospodarowania terenu. Absolwent może też znaleźć zatrudnienie w firmach reklamowych, fotograficznych czy zajmujących się handlem nieruchomościami.


TECHNIK  AGROBIZNESU- 4 letnie

innowacja: SŁUŻBY RATOWNICZE

- Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3) - egzamin - czerwiec, kl.3
- Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6) - egzamin - styczeń, kl.4

W naszej szkole uczymy:

 • jak założyć i prowadzić własną firmę,
 • grać na giełdzie i inwestować w papiery wartościowe,
 • pozyskiwać dotacje unijne,
 • zagadnień związanych z pożarnictwem.

Zapewnimy Ci zdobycie fachowej wiedzy i certyfikatów. Tutaj opanujesz wiedzę o światowym biznesie, a umiejętności praktyczne zdobędziesz w urzędach i wyspecjalizowanych firmach w kraju oraz za granicą.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski.

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, biologia, informatyka.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, może też podjąć pracę w urzędach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich (np. KRUS, ZUS itp.)  w zakresie doradztwa rolniczego.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 letnie

- zdobycie wykształcenia średniego
- możliwość Twojego rozwoju  - egzamin maturalny - maj kl. 3

Twoja droga do dalszej kariery!

 • Szkoła kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, po ukończeniu istnieje możliwość nauki w szkołach policealnych.  

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego daje możliwość dalszego rozwoju zawodowego w Szkole Policealnej (szkoła 2-letnia, oferta poniżej). Liceum kończy się egzaminem maturalnym - dobrowolne przystąpienie do egzaminu - które uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

Branżowa Szkoła I stopnia 3 letnia

- Pewny start w zawodową przyszłość
- Wybierz zawód o jakim marzysz i przyjdź do nas

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach: betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kamieniarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter – elektronik, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monster sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator maszyn leśnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, rolnik, ogrodnik.

Uwaga ! Nowość! KLASA PATRONACKA w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów  samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy.

Gwarantowane praktyki i miejsce zatrudnienia!                                   

Przedmioty punktowane: język polski, wiedza o społeczeństwie, technika, wychowanie fizyczne.

 

ZSP w Giebułtowie oferuje:

- BEZPŁATNY INTERNAT
- WŁASNĄ STOŁÓWKĘ
- WI-FI ( DARMOWY DOSTĘP DO INTERNETU)

- ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
- STYPENDIA NAUKOWE
- PROFESJONALNE PRAKTYKI ZAWODOWE
- ATRAKCYJNE WYJAZDY

 

BEZPŁATNE SZKOŁY  DLA  DOROSŁYCH – kształcące w systemie zaocznym

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 letnie po Gimnazjum, dawnej Szkole Podstawowej lub Szkole Zasadniczej

 • zdobycie wykształcenia średniego
 • możliwość Twojego rozwoju   

Nie przegap szansy! Na naukę nigdy nie jest za późno!

 • Szkoła kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, po ukończeniu istnieje możliwość nauki w szkołach policealnych.
 • Stypendia dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia.

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

 

Szkoła Policealna:

TECHNIK INFORMATYK – 2 lata

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Nie musisz być informatykiem, aby zapisać się do policealnej szkoły informatycznej. Jeżeli chcesz lepiej wykorzystać komputer do pracy, rozrywki lub edukacji, samemu usunąć usterki oraz skonfigurować swój sprzęt - zapraszamy do policealnej szkoły w zawodzie technik informatyk.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – 2 lata

 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach (A.33)
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (A.34)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • funkcjonowania portów i terminali lotniczych, kolejowych i drogowych,
 • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu, magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

 Jedyna taka szkoła w Małopolsce!  Ten zawód daje największe szanse pracy!

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - 2 lata

 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Turystyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się usług na rynku.

To Twój pomysł na biznes w branży turystycznej!

 

FLORYSTA – 1 rok

 • Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania dekoracji roślinnych;
 • wykonywania dekoracji roślinnych;
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 Jeśli lubisz kwiaty i masz zacięcie artystyczne, to tutaj możesz się spełnić. Poznasz zasady tworzenia kompozycji i dekoracji z roślin ciętych, suszo­nych lub doniczkowych a w przyszłości będziesz mógł założyć firmę usłu­gową z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ -  2 lata – nowy zawód

 • Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej (Z.7)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osoba starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 lata – nowy zawód (kształcenie w formie stacjonarnej)

 • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE:

ROLNIK

 • bezpłatny kurs dający uprawnienia rolnicze;
 • prowadzenie, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Absolwent kursu dającego kwalifikacje w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 W trakcie nauki odbywa się kurs na prawo jazdy ciągnikiem, kończący się egzaminem państwowym.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

 

TECHNIK ROLNIK

 bezpłatny kurs dający uprawnienia rolnicze;

 • prowadzenie, organizacja, nadzorowanie a także rozliczanie produkcji rolniczej

Absolwent kursu dającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

W trakcie nauki odbywa się kurs na prawo jazdy ciągnikiem, kończący się egzaminem państwowym.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

 

OGRODNIK

 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

 

PSZCZELARZ

 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

 


ARCHITEKT KRAJOBRAZU

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień;

Po ukończonym kursie i zdobyciu kwalifikacji zawodowych R.21 naukę można kontynuować na kursie z kwalifikacji R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Po zdanym egzaminie uzyskuje się tytuł Technika Architektury Krajobrazu.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

 Dane teleadresowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie
os. Szkolne 8, 32-085 Giebułtów
tel. 12 419 20 19, fax 12 419 26 79

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.zsp.giebultow.pl

facebook/ZSP Giebułtów
MPK 220

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 14:08
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji