Dzień Edukacji w ZSTE w Skawinie

    

Dzień Edukacji w ZSTE w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
środa, 24 października 2018 08:08

 Dzień Edukacji Narodowej,  upamiętniający rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773r.), obchodziliśmy, biorąc udział w spotkaniu, które odbyło się 15.10.2018r. w sali gimnastycznej.

Wszystkich zebranych przywitała Dyrektor ZSTE Krystyna Jędrzejczyk. Na wstępie Pani Dyrektor przypomniała historię ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej i podkreśliła szczególną rolę nauczyciela i ucznia w procesie edukacji. 

             W imieniu społeczności uczniowskiej nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia złożyli przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej Wiktoria Pięta i Kacper Wicherek. Podniosłym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów wszystkich klas pierwszych na sztandar szkoły.

Ponownie głos zabrała Pani Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk, która wyraziła głębokie przekonanie, iż słowa przysięgi wypowiedziane przez uczniów podczas ślubowania zostaną dotrzymane i  społeczność uczniowska nie dozna zawodu.  Kontynuując  wystąpienie Pani Dyrektor przytoczyła piękne sentencje związane z nauczaniem, uczeniem się i relacjami nauczyciel-uczeń. Pani Dyrektor podkreśliła, że dla nauczycieli największą radością, uznaniem i podziękowaniem za pracę jest to, że uczniowie się uczą.

 Kończąc, Pani Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk złożyła całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, a także wszystkim uczniom najserdeczniejsze życzenia radości i satysfakcji, zarówno w zdobywaniu, jak i  przekazywaniu wiedzy.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do uhonorowania nauczycieli oraz do złożenia szczególnych podziękowań za ich codzienną pracę i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Pani Dyrektor mgr K. Jędrzejczyk wręczyła wyróżnionym nauczycielom  i pracownikom administracyjnym szkoły nagrody wraz z okolicznościowym adresem.

Nagrodą Starosty Powiatu Krakowskiego wyróżnieni zostali: Dyrektor ZSTE mgr K. Jędrzejczyk, mgr inż. W. Lewandowska, mgr H. Habela, mgr B. Podlejska, mgr Ł. Krupnik, mgr inż. P. Okarmus.

Nagrodą Dyrektora ZSTE wyróżnieni zostali: mgr M. Wojtanowska, mgr inż. J. Wilczak, mgr L. Czesak, mgr E. Helbin-Czyżowska, mgr inż. E. Krawczyk, mgr A. Kruse-Jagusiak, mgr M. Menert-Jastrzębska, mgr R. Stawowska, mgr inż. R. Gorczyca, mgr inż. R. Serwin, mgr inż. M. Grzesiński,  mgr E. Stanek, mgr  I. Grabysa, p. I. Kaczor, p. K. Piwowarczyk, p. S. Skrzypoń.

Program wokalno–taneczny, przygotowany przez uczniów klas 3TE, 3AM  4E, 4T  pod opieką mgr U. Gąsior mgr M. Kaszyckiej-Ryni oraz występ szkolnej orkiestry dętej pod batutą mgr T. Poręby, dodatkowo uświetniły obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji