Czytam ze zrozumieniem = rozumiem świat

    

Czytam ze zrozumieniem = rozumiem świat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 kwietnia 2010 16:00

Projekt  „Czytam ze zrozumieniem = rozumiem świat”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawiera program działań ukierunkowanych na grupę dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w szkołach integracyjnych gdzie organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Krakowie. Wybór takiej grupy docelowej zdeterminowany jest faktem, iż uczniowie ci z uwagi na obniżone możliwości intelektualne, nie są w wystarczający sposób wspierani i stymulowani w kierunku nabywania umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w codziennych, życiowych sytuacjach. 

Bardzo ważną częścią programu „czytam ze zrozumieniem = rozumiem świat” jest wprowadzenie innowacji pedagogicznej wynikającej z połączenia terapii integracji sensorycznej, neuroterapii biofeedback oraz terapii pedagogicznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności systemu kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2009 roku do 30 września 2011 roku.

W trakcie realizacji programu zostaną osiągnięte rezultaty twarde:

→1 innowacyjny program nauczania umiejętności czytania ze zrozumieniem wykorzystujący nowoczesne metody diagnozy i terapii

→1 przewodnik metodyczny dla nauczycieli

→ objęcie 20 uczniów innowacyjnym programem nauczania umiejętności czytania ze zrozumieniem

→ 20 indywidualnych planów terapeutycznych uwzględniających założenia programu

→ 20 dyplomów ukończenia zajęć

→ 15 przeszkolonych z innowacyjnych metod diagnozy i terapii wykorzystanych w projekcie oraz terapii pedagogicznej nauczycieli

→ 15 certyfikatów z ukończonego szkolenia

→190 zrealizowanych godzin konsultacji z rodzicami

→760 zrealizowanych godzin terapii pedagogicznej

→380 zrealizowanych godzin biofeedbacku

→380 zrealizowanych godzin terapii integracji sensorycznej

Poprawiony: czwartek, 15 kwietnia 2010 08:47
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji