Wydział Edukacji
Liceum i Technikum w Skale świętuje kolejny sukces PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
piątek, 21 września 2018 07:30

W nowy rok szkolny Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wkracza z niezwykłymi wydarzeniami i faktami, o których zostali poinformowani uczestnicy uroczystej inauguracji. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze powiatu: wicestarosta Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara oraz przedstawiciele służb mundurowych i organizacji, z którymi współpracuje szkoła: zastępca komendanta powiatowego policji w Krakowie  nadkomisarz  Jacek Rosół , sierżant sztabowy Agnieszka Piekło-Bielarz rzecznik prasowy oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Danuta Wilk.

Od września w Liceum i Technikum w Skale 33 nauczycieli  będzie kształcić i sprawować opiekę nad 300 uczniami. Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają 4 klasy: dwie mundurowe, realizujące program Ministerstwa Obrony Narodowej i 2 klasy technikum w zawodach technik logistyk i technik informatyk. Tak dobry nabór w kolejnym roku wymusił także zatrudnienie nowych nauczycieli i wygospodarowanie kolejnych 2 sal, co umożliwi kształcenie na jedną zmianę.

Renoma dynamicznej działalności klas mundurowych i  certyfikat MON-u, a także bardzo wysoki poziom uzyskiwanych wyników klas technikum przyciągnęły uczniów z całej Polski. Olbrzymi wpływ mają także pozyskiwane przez szkołę pieniądze, związane z realizowanymi projektami. W czerwcu suma uzyskanych dofinansowań przekroczyła milion złotych. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane 4 projekty z programu Erasmus + za łączną kwotę dofinansowania ponad 171 tysięcy Euro czyli ponad 685 tysięcy złotych. Pierwszy z nich to 2- letni program "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości", opracowany przez nauczyciela j. angielskiego i j. hiszpańskiego  Ewelinę Drzewiecką , nauczyciela j. polskiego Agnieszkę Opalską i nauczyciela chemii Urszulę Szpik -Pasek.  W ciągu 2 lat  łącznie 30 uczniów wyjedzie bezpłatnie do Włoch, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Dofinansowanie wynosi 36 tysięcy Euro i pokryje wszystkie koszty wymiany  uczniów. Również całkowicie bezpłatny i adresowany do kolejnych 30 uczniów jest projekt "Paszport do Europy", dzięki niemu uczniowie w ciągu 2 lat wyjeżdżać będą do Hiszpanii i Grecji. Uzyskane dofinansowanie wynosi 29 tysięcy Euro. Dzięki uzyskanym 76 333 Euro na projekt "Staże zagraniczne - droga do kariery" na wiosnę 2019 roku 30 osób  z III klas technikum informatycznego i logistycznego wyjedzie na miesiąc  zdobywać doświadczenie zawodowe podczas praktyk we Włoszech. W trakcie realizacji jest  już czwarty projekt, tym razem adresowany dla nauczycieli. Na program "Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości" pozyskano  niemal 30 tys. Euro. Dzięki niemu 11 nauczycieli wyjedzie w ciągu dwóch lat na dwutygodniowe kursy językowe do krajów anglojęzycznych. Tuż przed inauguracją roku szkolnego powrócił z Londynu pierwszy nauczyciel, a następny w październiku wyjeżdża na Maltę. Obydwa projekty koordynuje wicedyrektor szkoły Bogumiła Niegolewska.

 Podczas uroczystości dyrektor  szkoły Karol Papisz podsumował także przedsięwzięcie charytatywne szkoły "Zróbmy razem coś dobrego- wyślij z nami paczkę do Afryki". Dzięki inicjatywie przeprowadzonej w maju i czerwcu przez szkolnych wolontariuszy  dzieci i młodzież z Beniu i Kamerunu otrzymały 5 ok. 20-kilogramowych paczek, zawierających przybory szkolne, odzież, słodycze i lekarstwa.

Poprawiony: piątek, 21 września 2018 07:32
 
Otwarcie boiska sportowego w ZSTE w Skawinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
poniedziałek, 17 września 2018 13:20

W środę, 12 września br. odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przez starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę, wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika,  marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupę oraz Krystynę Jędrzejczyk dyrektor ZSTE w Skawinie. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie ks. Bogdan Kordula.

W części oficjalnej dyrektor Krystyna Jędrzejczyk, w swoim przemówieniu przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz podziękowała wszystkim osobom i fundatorom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Szczególne podziękowania złożyła na ręce władz Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego. Powiat Krakowski na realizacje tego przedsięwzięcia przeznaczył kwotę w wysokości 709 295,37 zł, z czego 194 542,00 zł pochodziło z dofinansowania  Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Małopolskie Boiska”. Dodatkowo na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało około 60 000 zł.
Następnie wojewoda małopolski, marszałek województwa małopolskiego, starosta krakowski przekazali w darze dla szkoły piłki do gry w piłkę nożną, ręczną i piłkę siatkową. Kolejno przedstawiciele władz złożyli wszystkim obecnym, zwłaszcza nauczycielom i uczniom, korzystających z tego obiektu samych sukcesów i radości. Całość uroczystości została uświetniona występami tanecznymi uczniów na nowo otwartym obiekcie sportowym oraz został rozegrany inauguracyjny mecz  koszykówki: uczniowie kontra nauczyciele.

 
Spotkanie dyrektorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
poniedziałek, 17 września 2018 13:18

W poniedziałek 10 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, odbyło się spotkanie dyrektorów  szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z Powiatu Krakowskiego oraz z zaprzyjaźnionego Powiatu Tatrzańskiego, którego celem było omówienie tematu Dyrektor gospodarzem procesowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój Kompetencji Kluczowych Ucznia”, jako jednego z elementów w ramach  realizowanego przez w/w Powiaty programu „VULCAN KOMPETENCJI W MAŁOPOLSKICH SAMORZADACH”. Założeniem tego programu ma być wypracowanie planów rozwoju oświaty w powiatach na najbliższe lata. Przybyłych gości przywitał wicestarosta  – Tadeusz Nabagło oraz dyrektor wydziału Edukacji – Lidia Pycińska. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, przy współudziale Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli.

 
Promesa na rozbudowę ZSP w Krzeszowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
poniedziałek, 17 września 2018 13:19

W poniedziałek, 10 września 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, starosta krakowski Wojciech Pałka i Łukasz Skalny dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, odebrali promesę z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasza Smółki, na dofinansowanie zadania “Budowa budynku warsztatowo-internatowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Środki w kwocie 1 220 582 złote zostały przeznaczone na ten cel z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Realizowana inwestycja przyczyni się do powstania nowoczesnego, dobrze wyposażonego obiektu szkolnego i zapewnienia odpowiedniego procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, a także zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu młodzieży na terenie szkoły. 

 
Inauguracja roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
środa, 05 września 2018 08:23

W nowy rok szkolny Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wkracza z niezwykłymi wydarzeniami i faktami, o których zostali poinformowani uczestnicy uroczystej inauguracji. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze powiatu: wicestarosta Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara oraz przedstawiciele służb mundurowych i organizacji, z którymi współpracuje szkoła: zastępca komendanta powiatowego policji w Krakowie  nadkomisarz  Jacek Rosół , sierżant sztabowy Agnieszka Piekło-Bielarz rzecznik prasowy oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Danuta Wilk.

Od września w Liceum i Technikum w Skale 33 nauczycieli  będzie kształcić i sprawować opiekę nad 300 uczniami. Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają 4 klasy: dwie mundurowe, realizujące program Ministerstwa Obrony Narodowej i 2 klasy technikum w zawodach technik logistyk i technik informatyk. Tak dobry nabór w kolejnym roku wymusił także zatrudnienie nowych nauczycieli i wygospodarowanie kolejnych 2 sal, co umożliwi kształcenie na jedną zmianę.

Renoma dynamicznej działalności klas mundurowych i  certyfikat MON-u, a także bardzo wysoki poziom uzyskiwanych wyników klas technikum przyciągnęły uczniów z całej Polski. Olbrzymi wpływ mają także pozyskiwane przez szkołę pieniądze, związane z realizowanymi projektami. W czerwcu suma uzyskanych dofinansowań przekroczyła milion złotych. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane 4 projekty za łączną kwotę dofinansowania ponad 171 tysięcy Euro czyli ponad 685 tysięcy złotych. Pierwszy z nich to 2- letni program "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości", opracowany przez nauczyciela j. angielskiego i j. hiszpańskiego  Ewelinę Drzewiecką , nauczyciela j. polskiego Agnieszkę Opalską i nauczyciela chemii Urszulę Szpik -Pasek.  W ciągu 2 lat  łącznie 30 uczniów wyjedzie bezpłatnie do Włoch, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Dofinansowanie wynosi 36 tysięcy Euro i pokryje wszystkie koszty wymiany  uczniów. Również całkowicie bezpłatny i adresowany do kolejnych 30 uczniów jest projekt "Paszport do Europy", dzięki niemu uczniowie w ciągu 2 lat wyjeżdżać będą do Hiszpanii i Grecji. Uzyskane dofinansowanie wynosi 29 tysięcy Euro. Obydwa projekty są możliwe dzięki programowi Erasmus+. Z kolei trzeci tegoroczny projekt realizowany jest z programu PO WER. Dzięki uzyskanym 76 333 Euro na projekt "Staże zagraniczne - droga do kariery" na wiosnę 2019 roku 30 osób  z III klas technikum informatycznego i logistycznego wyjedzie na miesiąc  zdobywać doświadczenie zawodowe podczas praktyk we Włoszech. W trakcie realizacji jest  już czwarty projekt, tym razem adresowany dla nauczycieli. Na program "Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości" pozyskano  niemal 30 tys. Euro. Dzięki niemu 11 nauczycieli wyjedzie w ciągu dwóch lat na dwutygodniowe kursy językowe do krajów anglojęzycznych. Tuż przed inauguracją roku szkolnego powrócił z Londynu pierwszy nauczyciel, a następny w październiku wyjeżdża na Maltę. Obydwa projekty koordynuje wicedyrektor szkoły Bogumiła Niegolewska.

 Podczas uroczystości dyrektor  szkoły Karol Papisz podsumował także przedsięwzięcie charytatywne szkoły "Zróbmy razem coś dobrego- wyślij z nami paczkę do Afryki". Dzięki inicjatywie przeprowadzonej w maju i czerwcu przez szkolnych wolontariuszy  dzieci i młodzież z Beniu i Kamerunu otrzymały 5 ok. 20-kilogramowych paczek, zawierających przybory szkolne, odzież, słodycze i lekarstwa.

Poprawiony: środa, 05 września 2018 08:24
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 138
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji